TUNELLKJØRING

  • Fra 1. januar 2016 blir tunellkjøring et av temaene i teoriprøven og førerprøven for alle klasser.

  • Det nye kravet skal sørge for at trafikanten får god kunnskap om sikkerhet og håndtering av nødsituasjoner i tunell.
  • Et viktig tema, da vårt veinett stadig får flere og lengre tuneller.

  • Hensikten bak dette, er å øke bevisstheten runft det å kjøre i tunell og de ekstra utfordringene det kan gi.

  • Eleven skal ha kunnskap om:

   * Sikkerhetsutstyr

   * Nødutganger

   * Sikkerhetssluser

   * Skilting i tuneller

   * Hvordan de skal reagere om det skjer en nødsituasjon i en tunell.

Alle ansatte ved Felgen trafikkskole AS har vært på kurset Brann i tunell, og er dermed godt rustet til å undervise sine elever i dette.

Kontakt oss

Felgen Trafikkskole
Fåberggaten 106
2615 Lillehammer
 
Telefon: 61 25 01 90
E-post:
Mer

Åpningstider

Mandag-Torsdag: 08.30-16.00
Fredag: 08.30-14.00
Påmeldinger
NB!Elever som skal betale for kjøreopplæringen sin må gå inn på denne linken: Elevside
Bli elev hos oss