TUNELLKJØRING

  • Fra 1. januar 2016 blir tunellkjøring et av temaene i teoriprøven og førerprøven for alle klasser.

  • Det nye kravet skal sørge for at trafikanten får god kunnskap om sikkerhet og håndtering av nødsituasjoner i tunell.
  • Et viktig tema, da vårt veinett stadig får flere og lengre tuneller.

  • Hensikten bak dette, er å øke bevisstheten runft det å kjøre i tunell og de ekstra utfordringene det kan gi.

  • Eleven skal ha kunnskap om:

   * Sikkerhetsutstyr

   * Nødutganger

   * Sikkerhetssluser

   * Skilting i tuneller

   * Hvordan de skal reagere om det skjer en nødsituasjon i en tunell.

Alle ansatte ved Felgen trafikkskole AS har vært på kurset Brann i tunell, og er dermed godt rustet til å undervise sine elever i dette.

Kontakt oss

Felgen Trafikkskole
Fåberggaten 106
2615 Lillehammer
 
Telefon: 61 25 01 90
E-post:
Mer
Vi tar ferie og kontoret er stengt
uke 29,30 og 31.
Vi åpner igjen tirsdag 6. august
Påmeldinger
NB!Elever som skal betale for kjøreopplæringen sin må gå inn på denne linken: Elevside
Bli elev hos oss