Kl B personbil

Går du med planer om å ta førerkort på bil?
Da har du kommet til det rette stedet. Vi på Felgen trafikkskole AS vil gjerne hjelpe deg så godt vi kan, med å realisere dette.

Aller først så vil vi gi deg litt nyttig informasjon, før du starter.

Før man kan begynne med privat øvelseskjøring eller kjøring ved en trafikkskole, må kandidaten ha gjennomført et trafikalt grunnkurs hvis man er under 25 år.

- Se eget under "Trafikalt grunnkurs"
 

Trinn 1.  Trafikalt grunnkurs

- 17 timer teoriundervisning
Se egen informasjon om kurset

Trinn 2.  Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

- Kjøretimer (45 minutter), som går på teknisk bruk av kjøretøyet.
- Hvor mange timer vedkommende bruker på denne delen av opplæringen, er avhengig av lærerforutsetningene til hver enkelt elev.
- Trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime (45 minutter)

Trinn 3.  Trafikal kjøring

- Kjøretimer (45 minutter), som går på den trafikale delen, i variert trafikk.
- Hvor mange timer vedkommende bruker på dette trinnet, er også avhengig av lærerforutsetningene til hver enkelt elev. Samtidig som teorikunnskapene har mye å si, da det vektlegges mye bykjøring.

-Trinnet avsluttes med
   * Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane (4 timer)
   * Forbikjøring (1 time teori + 2 timer kjøring)
   * Obligatorisk trinnvurderingstime (45 minutter)

Trinn 4.  Sikkerhetskurs på veg

- Hele trinnet er obligatorisk, og må gjennomføres ved en trafikkskole.
- Her skal eleven jobbe mest mulig selvstendig, og i etterkant bli veiledet av trafikklæreren.

- Trinnet består av:
   * Bilkjøringens risiko (2 timer teori)
   * Kjøring i variert landevegsmiljø (5 timer kjøring)
   * Avsluttende landeveg (4 timer kjøring)
   * Refleksjon og oppsummering (2 timer teori)

Teorieksamen

- Prøva består av 45 oppgaver. Hver oppgave har 3-5 svaralternativer, hvor et svar er riktig. Man har 90 minutter til rådighet, og man kan ha inntil 7 feil, for å få "bestått".

    • *For å løse oppgavene må du både lese teorien og forstå den. Du får se bilder av ulike trafikksituasjoner, som du skal ta stilling til, og det blir satt fram påstander som du skal vurdere.

- Eleven kan når som helst, etter fylte 17 ½ år, gå opp til teorieksamen ved Statens Vegvesen. Men husk at søknad om førerkort må være levert og godkjent på forhånd. For å søke om førerkort må du gå inn på www.vegvesen.no

- Elever med lese- og skrivevansker, har krav på muntlig teoriprøve, men vedkommende må da framvise papirer på dette. Det kan være fra skole eller PP-tjenesten. Egen søknad om muntlig teoriprøve sendes Statens Vegvesen. Søknadsskjemaet fåes ved trafikkskolen.

Skulle man være uheldig å stryke på teorieksamen, får man 2 ukers karantene, før ny prøve kan avlegges. Derfor bør man lese og møte godt forberedt! Test deg gjerne på www.teoritentamen.no

    • HUSK Å TA MED GYLDIG LEGITIMASJON.

Drop-in teori

  • Onsdag og torsdag  kl 08.00 - 13.00

Teoriprøva må være bestått før man kan bestille time for oppkjøring.

Førerprøven

- Trafikklæreren kan bestille førerprøve til eleven, når teorieksamen er bestått. Husk å logge deg inn på Din side på vegvesen.no og gi oss fullmakt til å bestille førerprøve.

- Vedkommende kan tidligst avlegge førerprøven den dagen man er gammel nok til å være innehaver av et førerkort i den aktuelle førerkortklassen.

- Skulle man være uheldig å stryke på førerprøven, får vedkommende 4 ukers karantene, før man får gå opp til ny prøve.

Kontakt oss

Felgen Trafikkskole
Fåberggaten 106
2615 Lillehammer
 
Telefon: 61 25 01 90
E-post:
Mer

Åpningstider

Mandag-Torsdag: 08.30-16.00
Fredag: 08.30-14.00
Påmeldinger
NB!Elever som skal betale for kjøreopplæringen sin må gå inn på denne linken: Elevside
Bli elev hos oss