Mopedkurs (Kl.AM 146)

FRA 01.01.17 kommer det ny lærerplan for moped. Vi kommer tilbake med den nye planen når denne er klar.

Før man kan starte på et mopedkurs, må vedkommende ha gjennomført et trafikalt grunnkurs, og mottatt beviset for dette.

   - Se eget emne om trafikalt grunnkurs.

Man kan starte på mopedkurs når man har fylt 15 år.

Mopedkurset består av:

 • 4timer teori
  • 4 timer kjøregårdsøvelser
  • 6 timer by-kjøring
  • 4 timer landeveg

Under den praktiske delen, vil elevene bli delt inn i grupper på 3 og 3.
Elevene får utdelt en timeplan over hvem-hva-hvor-når de skal kjøre.

Felgen trafikkskole bruker Yamaha og Peugeot automat mopeder. Disse er meget lettkjørte.
Hver elev vil bli utstyrt med et sambandsutstyr, slik at elev og lærer kan kommunisere med hverandre. Læreren vil i tillegg kjøre sammen med mopedgruppa, på egen motorsykkel. 

Felgen trafikkskole AS krever at alle våre mopedelever er godt kledd, selv en varm sommerdag, på grunn av sikkerheten. Med det mener vi at hele kroppen skal være tildekket, med bukse, jakke, støvler, hansker og selvsagt godkjent hjelm.

   - Hjelm og hansker kan lånes på trafikkskolen.

 Husk:

Trafikalt grunnkursbevis og gyldig legitimasjon!

Å levere søknad om førerkort!

- (Noen dagers behandlingstid.)

Teoriprøven

Før den kan avlegges, må eleven ha:

 • * Gjennomført og bestått mopedkurset (teori + praksis)

 • * Prøva består av 30 oppgaver. Hver oppgave har 3-5 svaralternativer, hvor et svar er riktig. Man har 60 minutter til rådighet, og man må ha minimun 85% riktig for å få "bestått". - For å løse oppgavene må du både lese teorien og forstå den. Du får se bilder av ulike trafikksituasjoner, som du skal ta stilling til, og det blir satt fram påstander som du skal vurdere.

 • * Nyttig tips: Bruk god tid på prøva, slik at du er sikker på at du har fått med alt de spør om, og at du har forstått oppgaven riktig. Ikke gå tilbake og rett opp igjen, for førsteinntrykket er som regel riktig. Pass deg for spørsmål / svar med ordene "alltid" og "aldri", for da mener de at det ikke finnes unntak.

 • * Eleven kan når som helst, etter fylte 16 år, gå opp til teorieksamen ved Statens Vegvesen. Men husk at søknad om førerkort må være levert og godkjent på forhånd. Søknaden finner du på  vegvesen.no.

 • * Elever med lese- og skrivevansker har krav på muntlig teoriprøve, men vedkommende må da fremvise papirer på dette. Det kan være fra skolen eller PP-tjenesten. Egen søknad om muntlig prøve sendes til Statens Vegvesen. Søknadsskjema fås ved trafikkskolen.

 • * Skulle man være uheldige å stryke, får man 2 ukers karantene, før ny prøve kan avlegges. Derfor bør man lese og møte godt forbredt.

 • HUSK Å HA MED GYLDIG LEGITIMASJON!

 • Drop-in teori: Mandag kl.09.00 - 13.00. Tirsdag - Fredag kl.08.00 - 13.00.

Førerprøven

 • Når det gjelder mopedførerkortet, avlegges det ingen førerprøve. Førerkortet utstedes når eleven har bestått teorien.

Kontakt oss

Felgen Trafikkskole
Fåberggaten 106
2615 Lillehammer
 
Telefon: 61 25 01 90
E-post:
Mer

Åpningstider

Mandag-Torsdag: 08.30-16.00
Fredag: 08.30-14.00