Mørkekjøring

Mørkekjøringen legges vanligvis under det trafikale grunnkurset, som et eget tema, med både teori og praktiske øvelser. På grunn av årstidene og lysforhold, må mørkekjøringen i en viss periode utsettes.
Mørkekjøring foregår i perioden 15. oktober til 15. mars, altså i vinterhalvåret.
For de som gjennomfører det trafikale grunnkurset i sommerhalvåret, vil elevene bli innkalt til mørkekjøring ved en senere anlednig. Retten til øvelseskjøring faller bort 31.oktober samme år, dersom mørkekjøringsdemostrasjonen ikke er gjennomført.

Selv om mørkekjøringen ikke er gjennomført på disse kursene, vil eleven få utstedt grunnkursbeviset, og kan starte privat øvelseskjøring eller kjøring ved en trafikkskole.
Men dette kursbeviset vil kun være gyldig fram til 31. oktober samme år, og fornyes etter gjennomført mørkekjøringsdemonstrasjon.
- Dette gjelder for alle som har tatt det trafikale grunnkurset etter 15. mars 2009!
 

Enkelte elever vil komme i den situasjonen at de får kjørt opp på aktuell førerkortklasse, FØR de har vært igjennom mørkekjøringskurset. For disse kandidatene vil førerkortet kun være gyldig fram til 31. januar påfølgende år.
Kursbevis for gjennomført mørkekjøring må da fremlegges hos Statens vegvesen, for å kunne fornye førerkortet.

Mørkekjøringskurset er på 3 undervisningstimer, hvorav 1 time teori, 1 time demonstrasjon og 1 time praktisk øvelse. Under den praktiske turen, er det trafikklæreren som selv kjører bilen, mens elevene er delaktive med valg av lys i ulike situasjoner, risikovurderinger osv. Under denne delen vil elevene bli delt inn i grupper på 2 og 2 i hver skolebil..

Under demonstrasjonen vektlegges:

  • Nødstopp i mørket – lysbruk og valg av sikkerhetsutstyr.
  • Innbilt siktstrekning – hvor godt ser vi en mørkkledd fotgjenger med og uten refleks.
  • Lysbruk ved forbikjøring i mørket.
  • Lysbruk ved møting i mørket – nærlys og fjernlys.
  • Feilparkering i mørket.
  • Risikovurderinger i mørket
  • Fartstilpassing i mørket.

Kontakt oss

Felgen Trafikkskole
Fåberggaten 106
2615 Lillehammer
 
Telefon: 61 25 01 90
E-post:
Mer

Åpningstider

Mandag-Torsdag: 08.30-16.00
Fredag: 08.30-14.00
Påmeldinger
NB!Elever som skal betale for kjøreopplæringen sin må gå inn på denne linken: Elevside
Bli elev hos oss