Trafikalt grunnkurs

Det trafikale grunnkurset er obligatorisk for alle som skal ta førerkort for første gang, uansett hvilken førerkortklasse det gjelder.

Personer som har fylt 25 år, kan starte øvelseskjøring uten det trafikale grunnkurset, men må gjennomføre førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemonstrasjon ved en trafikkskole

Regler for øvelseskjøring, se under "Regelverk" på hovedmenyen ovenfor.

Vedkommende må ha fylt 15 år, FØR kursstart.

Kurset består av 4 dager teori inkl. førstehjelp. Dersom kurset blir avholdt i perioden 15. oktober – 15. mars, vil det i tillegg bli gjennomført mørkekjøringsdemonstrasjoner. I perioden 15. mars – 15. oktober, vil elevene bli innkalt til mørkekjøringsdemonstrasjoner ved en senere anledning. Retten til øvelseskjøring faller bort 31.oktober samme år, dersom mørkekjøringsdemostrasjonen ikke er gjennomført.

Kursets totale varighet er på 17 undervisningstimer, inkl. førstehjelp og mørkekjøringsdemonstrasjoner.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er tillatt med fravær på kurset.

Kurset må være betalt og registrert ved Felgen Trafikkskole, før kursbeviset blir utlevert.

Det gjøres oppmerksom på at 1 time på førstehjelpskurset og 1 time på mørkekjøringsdemonstrasjonen, vil foregå ute. Derfor kan det være lurt å ta med egnede klær.

Kontakt oss

Felgen Trafikkskole
Fåberggaten 106
2615 Lillehammer
 
Telefon: 61 25 01 90
E-post:
Mer

Åpningstider

Mandag-Torsdag: 08.30-16.00
Fredag: 08.30-14.00
Påmeldinger
NB!Elever som skal betale for kjøreopplæringen sin må gå inn på denne linken: Elevside
Bli elev hos oss