Lastsikring

Vegtrafikklovens § 23 Ansvar for kjøretøyets stand m.m

"Før kjøring begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forsikriftsmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig stand og forsvarlig lastet. Eier av kjøretøyet eller den som på eiers vegne har rådighet over det, plikter å sørge for at kjøretøyet ikke brukes dersom det ikke er i forsvarlig stand"

Krav til lastsikringen:

- Lastsikringen skal tåle minst 100% av vekten fremover
- Lastiskringen skal tåle minst 50% av vekten til sidene
- Lastsikringen skal tåle minst 50% av vekten bakover
- Gods skal være sikret ved låsing, stenging eller surring eller ved kombinasjon av disse metoder. Gods kan være sikret på annen måte hvis det ved beregninger eller praktiske prøver kan sannsynliggjøres at den anvendte metode oppfyller kraven i denne paragraf.

Krav til lastsikringsutstyr:

Utstyr med bruddstyrke på mer enn 20.000N (2.000 kg) skal være merket med:
- Produsent eller leverandør
- Bruddstykke
- Produksjonsår
- Materielltype i båndet
- EN 12195-2 stiller ytterligere krav til merking, bl.a. unike ID nummer pr. enhet.

 

Kontakt oss

Felgen Trafikkskole
Fåberggaten 106
2615 Lillehammer
 
Telefon: 61 25 01 90
E-post:
Mer

Åpningstider

Mandag-Torsdag: 08.30-16.00
Fredag: 08.30-14.00
Påmeldinger
NB!Elever som skal betale for kjøreopplæringen sin må gå inn på denne linken: Elevside
Bli elev hos oss