REGLER FOR ØVINGSKJØRING PÅ SNØSCOOTER

Øvingskjøring må ikke være til fare eller ulempe for annen ferdsel.

Krav til eleven:

   * Gjennomført trafikalt grunnkurs, eller ha førerkort i en annen klasse fra før.                                                           Husk å ha med grunnkursbevis og gyldig legitimasjon eller førerkort under all form for øvingskjøring.

   * Aldersgrense for øvningskjøring på kl S er 15 år.

   * Du har ikke lov å øvningskjøre dersom politiet har gitt deg sperrefrist for førerkort.

   * Edruelig og ansvarsbevisst.

Krav til ledsageren:

   * Fylt 25 år

   * Hatt førerkort for snøscooter uten avbrudd minst de siste 5 år.

   * Edruelig og ansvarsbevisst

   * Kan ikke ta betaling.

Generelle krav:

   * Både elev og ledsager skal være iført gul refleksvest med bokstaven rød L bak

   * Dersom elev og ledsager ikke sitter på samme snøscooter, må ledsager følge etter på egen snøscooter. Ledsageren må se eleven hele tiden og ha mulighet for å instruere deg gjennom toveis kommunikasjonsutstyr. Hvis dere er på avsperret område, er det tilstrekkelig at dere har visuell kontakt og at ledsager har mulighet til å instruere eleven.

   * Man kan øvelseskjøre på snøscooter klasse 2 selv om du kun kan få førerett begrenset til snøscooter kl 1. Frem til fylte 18 år er førerrettigheten begrenset til kl 1 (snøscooter hvor forholdet mellom effekt og egenvekt er høyst 0.20 kW/kG).

Områder for privat øvelseskjøring:

Det er mange begrensninger i hvor du har lov til å foreta privat øvingskjøring med snøscooter. Etter regelverket for motorisert ferdsel i utmark er privat øvingskjøring ikke tillatt i utmark eller på islagt vassdrag.

Det er også som hovedregel forbudt å kjøre på offentlig veg. Privat øvingskjøring må derfor foregå utenom slike områder og må være i henhold med kommunale reguleringsplaner med mer. I tillegg må du ha tillatelse fre grunneier.

I Nord-Troms og Finnmark kan scooterløypene benyttes til privat øvingskjøring.

I hele landet kan du øvingskjøre på innmark dersom du har grunneiers samtykke til dette. Forutsatt grunneiers samtykke kan øvingskjøring også foregå på private veger når disse er brøytet for kjøring med bil, og kjøringen ikke kan være til fare eller er til unødig ulempe. Øvingskjøring på private veger med en viss trafikk vil normalt være til fare eller ulempe og dermed ulovlig, i hvertfall tidlig i opplæringsforløpet. Veger som ikke er brøytet regnes som utmark der kjøring er forbudt.                                                Noen motorsportsbaner kan benyttes til øvingskjøring.

Ta kontakt med fylkesmannen i ditt hjemdistrikt eller med din kommune for å finne ut hvor du kan kjøre.

Det er vedtatt spesielle områder for obligatorisk øvingskjøring, men disse områdene kan ikke benyttes til privat øvingskjøring. Obligatorisk opplæring må gjennomføres hos en opplæringssituasjon (trafikkskole, offentlig skole eller godkjent kursarrangør).

Hentet fra Statens vegvesens hjemmeside                                                                                                                      Oppdatert 21.03.14Kontakt oss

Felgen Trafikkskole
Fåberggaten 106
2615 Lillehammer
 
Telefon: 61 25 01 90
E-post:
Mer

Åpningstider

Mandag-Torsdag: 08.30-16.00
Fredag: 08.30-14.00
Påmeldinger
NB!Elever som skal betale for kjøreopplæringen sin må gå inn på denne linken: Elevside
Bli elev hos oss